de beiaard van Bunschoten-Spakenburg


De bouw van de toren en de beiaard
In 1985 werd in samenwerking met de ‘Stichting Bunschoten 600 jaar stad’ de 23 meter hoge toren gebouwd op de hoek van de Broerswetering en de Spuistraat. De toren werd ingericht met een beiaard met 42 klokken. De klokken, gegoten door de fa. Koninklijke Eijsbouts uit Asten, werden aan het klavier aangesloten als C1; D1; E1; chromatisch tot G4. De laagste klok heeft de toon C2. In 1996 werd het spel door klokkengieter Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel uitgebreid tot 47 klokken. De beiaard heeft thans een omvang van vier octaven (met uitzondering van Cis2 en Dis2). Eind 2009 kreeg de beiaard een grote revisiebeurt


De vaste bespelers
Vanaf het begin bespeelden Ineke Bijen-Bakker en Bob Vuijk wekelijks de beiaard op zaterdagmiddag. In september 2003 werd Ineke Bijen-Bakker opgevolgd door Mathieu D. Polak. Bob Vuijk, die nog incidenteel de beiaard bespeelt, legde zijn vaste functie neer op 1 juli 2005 en werd opgevolgd door Bauke Reitsma.

Regelmatige bespelingen
Mathieu Daniël Polak en Bauke Reitsma verzorgen ieder 19 bespelingen per jaar.
Deze vinden plaats op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur tijdens de mar
kt. De bespelingen worden in samenwerking met de ‘Stichting Beiaard Bunschoten’ georganiseerd.  Een aantal bespelingen wordt gegeven door gastbeiaardiers. Naast de vaste bespelingen klinkt de beiaard ook af en toe tijdens bijzondere gelegenheden zoals de kerstmarkt of -zoals onlangs- tijdens een muziekavond, waarbij diverse koren hun medewerking verleenden.

 

Bespelingen
Wekelijks tijdens de markt op zaterdag  van 14.30 tot 15.30 uur wordt de beiaard door één van de vaste beiaardiers, Mathieu Daniël Polak en Bauke Reitsma, bespeeld


Van de TV
De Lokale Omroep Spakenburg (LOS) maakt tijdens de Spakenburgse Visserijdag in september 2011 een reportage over het Spakenburgs carillon met in de hoofdrol Bob Vuijk, voormalig beiaardier. Het geheel wordt geïllustreerd met beiaardspel door Bauke Reitsma.